@foreach ($items as $key => $item) @endforeach
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР БУДАХ ТАЛБАЙ М2
/ДАВХАР ҮЕЭР/
САВЛАГАА ҮНЭ
/НӨАТ ОРСОН/
{{ ++$key }} {{ $item->p_name }} / {{ $item->p_usage }}m² {{ $item->u_size }}{{ $item->u_size_measure }} {{ $item->u_price }}₮
Захиалгын утас: 9007-7722 9007-7744